ติดตั้งเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์ 12 Kw เครื่องแรกในไทย
09.10.2020

ติดตั้งเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์ 12 Kw เครื่องแรกในไทย ติดตั้งโดยทีมวิศวกรคนไทยที่ได้รับการอบรมโดยตรงจาก PENTA LASER