TEAM

ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมการทำงานเครื่อง PENTA LASER ที่โชว์รูมของเราครับ

สาธิตและสอนการใช้งานเครื่องเชื่อมเลเซอร์ Swan Hand-held ให้ลูกค้า

สาธิตและสอนการใช้งานเครื่องดัดเหล็กรูปพรรณ AKYAPAK ให้ลูกค้า

สาธิตและสอนการใช้งานเครื่องตัดเหล็ก KRRAS ให้ลูกค้า

สาธิตและสอนการใช้งานเครื่องพับเหล็ก KRRAS ให้ลูกค้า

สาธิตและสอนการใช้งานเครื่องม้วนเหล็ก AKYAPAK ให้ลูกค้า